Voordeel mkb-bedrijven na uitbreiding compensatie

Onlangs berichtten wij al over het goede nieuws voor MKB-Nederland waarin bekend werd dat mkb-bedrijven worden gecompenseerd voor de hoge energieprijzen. De overheid trok hiervoor ruim 500 miljoen uit om energiebelastingen te verlagen per 1 januari 2022. Een enorme impuls voor MKB-Nederland aangezien de energieprijzen enorm zijn gestegen en door de corona pandemie veel bedrijven minder omzet hebben kunnen genereren. Inmiddels is er voordeel voor mkb-bedrijven omdat de compensatie voor mkb-bedrijven voor hoge energieprijzen is uitgebreid door het kabinet!

Mkb-bedrijven profiteren meer

Het kabinet heeft de eerder aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangepast. Hierdoor worden mkb-bedrijven met een hoog energieverbruik meer gecompenseerd. Aan de andere kant krijgen consumenten iets minder compensatie.

In het oorspronkelijke compensatiepakket van het kabinet was de energiebelasting enkel voor het kalenderjaar 2022 aangepast. Het kabinet verhoogde de belastingvermindering met €230,- inclusief btw. Daarbij kwam ook nog de maatregel om energiebelasting op stroom in de eerste schijf met 8,389 eurocent per kilowattuur inclusief btw te verlagen. Dit komt neer op 6,933 eurocent per kilowattuur exclusief btw en indexatie. Dit pakket is nu voor mkb-bedrijven verbeterd. Na een verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet dit pakket aangepast. Om dit te realiseren is 125 miljoen euro uit het huidige budget van het maatregelenpakket vrijgemaakt.

Het nieuwe pakket

De belastingvermindering wordt van 230 naar 265,- verhoogd. De energiebelasting op stroom in de eerste schijf wordt niet met 6,933 eurocent maar met 5,436 eurocent per kilowattuur exclusief btw en indexatie verlaagd.

Naast bovenstaande aanpassingen in de eerste schijf verlaagt het kabinet ook het belastingtarief op elektriciteit in de tweede (10.000 tot 50.000 kilowattuur) en de derde verbruiksschijf (50.000 tot 10 miljoen kilowattuur). Het tarief voor de energiebelasting op stroom in de tweede schijf daalt met 0,859 eurocent ex btw en indexatie. Voor de derde schijf daalt dit met 0,201 eurocent exclusief btw en indexatie. Uiteindelijk resulteert dit in een grotere lastenverlichting voor mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik.

Wat kunt u doen?

Wanneer uw onderneming profiteert van de uitgebreide compensatie, voor mkb-bedrijven voor hoge energieprijzen, is dat goed nieuws. Echter zijn er in deze tijden meer mogelijkheden om te besparen op uw energiekosten en de energietransitie meer betaalbaar te maken. Zo zijn er meerdere subsidies beschikbaar en is de SDE++ verhoogd. Besparen op uw energiekosten kan natuurlijk ook vooral door minder energie te verbruiken. Wij helpen u hier graag bij door bijvoorbeeld onze diensten Energiemanagement en MAINmeters. Hiermee worden uw energiestromen inzichtelijk en worden optimalisatie mogelijkheden zichtbaar. Wilt u ook profiteren van deze mogelijkheden? Wij helpen u graag verder.

Menu