Energie voor thuis

Energie voor thuis

Als energiepartner voor de zakelijke markt bieden wij onze klanten ook de mogelijkheid om tegen een scherp tarief energie voor thuis te nemen. Als u op zakelijk gebied tevreden bent, is het wel zo prettig om ook als consument met dezelfde partij te maken te hebben. Bij energie voor thuis krijgt u voordelige en duurzame energie.

Wilt u graag extra informatie over MAIN Energie thuis aanbod (op maat) of het afsluiten van een modelcontract? Onze medewerkers staan voor u klaar. Neem dan contact op met het klantteam via 088 – 08 09 100. 

Indien u een contract voor de levering van elektriciteit en/of gas wilt met MAIN Energie zullen wij afhankelijk van uw financiële situatie financiële zekerheden vragen zoals het storten van een borgsom. Deze borgsom zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u naar het oordeel van MAIN Energie vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald nadat de noodzaak tot zekerheidsstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de eindnota bij beëindiging van de overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.

Indien u ons vraagt om een aanbod, zullen wij u een aantal vragen stellen om u een goed aanbod te kunnen doen. De informatie die wij nodig hebben voor het doen van een persoonlijk aanbod betreft onder meer uw laatst bekende jaarverbruik. Deze vindt u op uw laatste jaarnota of op uw persoonlijke webpagina van uw huidige energieleverancier. Wanneer wij ons aanbod kunnen baseren op uw laatst bekende jaarverbruik geeft ons aanbod u de beste inschatting van de te verwachten kosten. Omdat een aantal onderdelen van uw energienota regio afhankelijk zijn hebben we ook uw postcode nodig om deze inschatting zo goed mogelijk te maken.

Mocht u uw laatst bekende jaarverbruik niet beschikbaar hebben dan kunnen wij u toch helpen. Wanneer u ons toestemming verleent, vragen wij deze informatie voor u op uit het centrale register waarin dit is opgeslagen. Heeft u liever niet dat wij uw gegevens voor het doen van een aanbod gebruiken, dan kunnen wij u een aanbod doen op basis van een door ons standaard gebruikt gemiddelde. Helaas zeggen de berekende kosten dan minder over de te verwachten kosten voor uw situatie. Goed om te weten: Het in ons aanbod toegepaste verbruik wordt altijd vermeld.

Modelcontract

MAIN Energie biedt het Modelcontract voor stroom en gas aan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) – voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) – heeft dit contract vastgesteld en goedgekeurd. Door het Modelcontract kunnen consumenten de modelcontracten van verschillende energieleveranciers gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Variabele energieprijzen
Het MAIN Energie Modelcontract is een energiecontract met variabele prijzen. De variabele tarieven kunnen tussentijds worden aangepast. Dit gebeurt meestal 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. Onder extreme marktomstandigheden kunnen deze tarieven vaker worden aangepast.

Vrijblijvend opzeggen
Het MAIN Energie Modelcontract sluit u af voor onbepaalde tijd. U zit dus niet vast aan een looptijd. Wilt u het contract opzeggen? Dat kan met een opzegtermijn van dertig dagen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.

Voorbeeld Modelcontract
U kunt hier een voorbeeld-Modelcontract van MAIN Energie downloaden.

Algemene voorwaarden
Op het Modelcontract zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten 2021 van toepassing.
Klik hier om deze voorwaarden te bekijken.

Tarieven

Klik hier voor de tarieven van MAIN Energie voor thuis voor elektriciteit en gas. De tarieven zijn beschikbaar voor zowel kortlopende als langdurig lopende contracten.

Menu