De kansen van congestie

Congestie komt steeds vaker voor in het net. Dat is niks voor niks. Congestie is namelijk filevorming op het elektriciteitsnetwerk. Op verschillende plekken in Nederland heeft het elektriciteitsnetwerk het zwaar: de capaciteit om elektriciteit te vervoeren schiet er tekort. Het elektriciteitsnetwerk is inmiddels erg vol. Zo meldde Liander onlangs dat er nieuwe knelpunten zijn op het netwerk in Noord Holland. Ook in politiek Nederland wordt aandacht besteed aan deze actualiteit.

Wat is congestie precies?

Congestie is zoals hierboven beschreven filevorming op het elektriciteitsnet. Er is sprake van congestie wanneer de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit in het net overtreft. Het gevolg is dat tijdens momenten van congestie een beperkte hoeveel elektriciteit in het congestiegebied kan worden afgenomen of kan worden terug geleverd. Steeds meer netbeheerders kondigen congestieproblemen aan.

Net als filevorming op de snelweg is dit vaak een lokaal en tijdelijk probleem. Al zijn het vaak wel dezelfde plaatsen waar deze files ontstaan.

Hoe komt congestie tot stand?

Congestie wordt in grote mate veroorzaakt door de energietransitie. Door onze overstap van een goed voorspelbare productie van elektriciteit (door gas- en kolencentrales) naar elektriciteit uit bronnen met een veel onregelmatiger karakter (zon- en windparken) komt het net met pieken onder druk te staan. Ook de overgang van gas naar elektriciteit, oftewel het principe van elektrificatie, zorgt voor een grotere vraag naar elektriciteit. Deze vraag kan het netwerk helemaal nog niet aan.

Vroeger en nu? Waarom komt congestie tot stand?

Congestie komt lokaal voor en dit komt door terug te kijken naar de tijd waarin onze elektriciteitsnetten zijn aangelegd. Van oudsher is de capaciteit van ons elektricteitsnetwerk gebaseerd op een voorspelbare hoeveelheid productie en afname op specifieke locaties. Daarmee is het net niet berekend op grote pieken die tijdelijk ontstaan door duurzame opwek op deze specifieke locaties. Dit gebeurt veelal in dunbevolkte gebieden waarbij veel aanvragen voor zonneparken worden gedaan. Deze mismatch tussen de productie van elektriciteit en de aanwezigheid van een passende (lokale) elektriciteitsinfrastructuur resulteert in een (tijdelijke) overbelasting van het lokale elektriciteitsnetwerk (oftewel congestie).

Op andere plaatsen treedt dit probleem omgekeerd op. Door onder andere de elektrificatie van huishoudens en de industrie is er in algemene zin een grotere vraag ontstaan naar elektriciteit. Ook op deze grotere vraag is de infrastructuur niet altijd berekend. Dit kan leiden tot problemen voor bedrijven die willen uitbreiden, omdat de elektriciteitsnetten deze groei niet aankunnen.

Wat nu?

De energietransitie en economische groei vragen om steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken hard om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren. Helaas kost het tijd om deze extra kabels te realiseren. Om de energietransitie niet te vertragen moet er een tussenoplossing komen om (tijdelijk) het congestie probleem te verkleinen. Dit kan door bijvoorbeeld energie te besparen en het energieverbruik te optimaliseren met bijvoorbeeld een batterij of energiemanagement. MAIN is persoonlijk en ontzorgt u hierbij. Wij helpen u bij het identificeren van mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Een andere oplossing is congestiemanagement. Netbeheerders in Nederland maken iedere dag een voorspelling van de transportbehoefte op ons elektriciteitsnetwerk. Soms is het nodig de productie of consumptie van energie te minderen, omdat er een ‘file’ staat op het elektriciteitsnet. Met congestiemanagement introduceren netbeheerders een soort rekening rijden. Bij over- of ondercapaciteit in een probleemgebied schakelen ze vermogen af of bij tegen een vergoeding. Zo gebruiken ze het bestaande net slimmer. Een snelle oplossing, waarmee we het netwerk stabiel houden.

Ook zijn er maatregelen door het kabinet die leiden tot vermindering van de toenemende druk op het net. Bijvoorbeeld energiebelastingen die worden geschrapt. Tijdens Prinsjesdag werd bekend dat de dubbele belasting op energieopslag wordt geschrapt. Ook komt er een nationaal Isolatieprogramma en worden diverse initiatieven gestimuleerd zoals SDE++ regelingen en subsidies op opwekking van duurzame elektriciteit en warmte. Ondanks de problematiek wordt er dus al hard gewerkt aan de oplossing wat zeker voor zakelijk Nederland een fijne gedachte, want zonder energie zitten is voor ondernemers geen optie.

Neem een kijkje op deze landkaart

Onlangs publiceerden netbeheerders een nieuwe landkaart die laat zien waar sprake is van congestie. De kaart toont ook waar nog voldoende of onvoldoende transportcapaciteit is op het elektriciteitsnet voor het vervoeren van duurzame elektriciteit. Bent u ook nieuwsgierig hoe het is gesteld met de elektriciteitsnet in uw regio? Neem dan een kijkje op deze kaart.

Menu