"Wij snappen dat onze klanten willen verduurzamen en helpen hen hier graag bij"
Energiespecialist bij MAIN

Disclaimer mijnMAIN

MAIN Energie B.V. spant zich in om de inhoud van mijnMAIN zo vaak mogelijk te actualiseren en fouten te voorkomen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud en/of de ter beschikking gestelde informatie onvolledig en/of onjuist is en/of dat fouten voorkomen. MAIN Energie B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van mijnMAIN, onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, (on)bereikbaarheid van mijnMAIN en/of (on)bereikbaarheid van (de helpdesk van) MAIN Energie B.V. met betrekking tot mijnMAIN tenzij de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MAIN Energie B.V. of haar medewerkers.

U bent als klant van MAIN Energie B.V. gehouden ervoor te zorgen dat geen personen toegang verkrijgen tot mijnMAIN die hiervoor niet voldoende gemachtigd zijn.

MAIN Energie B.V. behoudt zich het recht voor om mijnMAIN op elk moment te wijzigen zonder u daarover vooraf mededeling te doen. Indien MAIN Energie B.V. zo besluit, kan mijnMAIN offline worden gehaald. In dat geval dienen wijzigingen weer per e-mail te worden doorgegeven aan MAIN Energie B.V.

De door u verstrekte (persoons)gegevens worden door MAIN Energie B.V. uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het privacybeleid.

Alle rechten betreffende intellectuele eigendom liggen bij MAIN Energie B.V. of door haar ingeschakelde derden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MAIN Energie B.V. is het niet toegestaan informatie of onderdelen van mijnMAIN of enig onderdeel daarvan te kopiëren of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor MAIN Energie B.V. u toegang heeft gegeven.

Menu