MAIN Energie is Duurzaam

MAIN Energie levert aan al haar klanten groene elektriciteit zonder meerprijs. Voor een kleine meerprijs kunt u ook CO2-gecompenseerd gas geleverd krijgen. De samenstelling hiervan kunt u terugvinden in ons stroometiket.

MAIN Energie koopt voor het grootste deel van de geleverde elektriciteit Franse en Scandinavische waterkrachtcertificaten in. Deze certificaten garanderen dat Franse en Scandinavische waterkrachtcentrales op een schone manier energie hebben opgewekt. Op deze manier vergroent MAIN Energie uw elektriciteit.

Graag bieden wij u als klant ook de mogelijkheid om te kiezen welke bron van oorsprong u wenst om op een andere manier groene elektriciteit in te kopen. Wij vragen daar meerkosten voor.

Neem contact op met ons om de mogelijkheden hierin te bespreken.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

MAIN Energie onderneemt maatschappelijk verantwoord volgens de vier p's van People, Planet, Profit en Potentieel. Naast het streven naar winst (profit) houden wij ook rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). De vierde p, Potentieel, houdt in dat wij overtuigd zijn van de meerwaarden van duurzaam ondernemen. Wij willen onze klanten proactief ondersteunen om hun energieverbruik zo duurzaam mogelijk te maken.

Behalve uw verbruik, houden wij ook ons eigen energieverbruik continu onder de loep en voeren, waar mogelijk, energiebesparende maatregelen door. Hierbij kunt u onder andere denken aan climate control, spaarverlichting, tijdschakelaars en een hybride wagenpark. Het wagenpark is onlangs uitgebreid met volledig elektrische auto's:

MAIN Energie elektrische auto's

Een belangrijk aspect van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is de investering in kleinschalige CO2-besparende projecten in het buitenland. Hiermee wordt de CO2-uitstoot die vrijkomt door verbranding van gas of kolen gecompenseerd.

MAIN Energie staat voor duurzaam

Om het duurzame karakter van MAIN Energie te benadrukken hebben we een keurmerk voor duurzaamheid ontwikkeld. Hiermee communiceren we dat MAIN Energie duurzame energie verzorgt, maar ook haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Besparingstips per categorie


MAIN Energie elektrische auto's