Duurzame energiebronnen in de lift

Duurzame opwek zit jaar op jaar in de lift en terugkijkend stijgt het de laatste jaren steeds wat harder. Het gaat daarbij om alle duurzame energiebronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie neemt het gebruik van energie uit fossiele bronnen. Dat is uiteraard goed voor het milieu. Een mooie stap in de energietransitie.

Het aandeel van zonne- en windproductie neemt de afgelopen twee jaar het hardst toe. In 2021 kwam ruim 33% van de stroom uit alle duurzame energiebronnen. Vorig jaar was dat 26%. Wind op zee is met ruim 30% de grootste duurzame groeier in 2021. Zonne-energie komt met 25% van de totale duurzame opwek op de tweede plaats. Als er naar het totaal wordt gekeken, is te zien dat van alle geleverde energie nu ruim 12,5% uit hernieuwbare bronnen komt.

Zon als duurzame energiebron

Nederland doet het op het gebied van zon erg goed. De opgewekte zonne-energie bestaat uit zonnepanelen, zonneweiden en zonneparken. Kortom alle vormen van zonne-energie opwek in Nederland.  Zonne-energie is in 2021 26% gegroeid ten opzichte van 2020. Met het totaal opgesteld vermogen zonne-energie per inwoner staat Nederland nu wereldwijd op de tweede plek. Het vermogen is Australië hoger en staat daardoor op één.

Mogelijkheden zon op daken onderbenut

Het potentieel van zon op daken wordt veelal uitgedrukt als de theoretische potentie. In Nederland bevinden zich meer dan 140.000 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2. Het gezamenlijk oppervlak van deze daken is ongeveer 38.000 ha. Een gedeelte van dit theoretische oppervlak wordt niet benut. Dit kan omdat bijvoorbeeld de draagkracht van het dak onvoldoende is. Of omdat de afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te groot is. Maar een groot deel van het potentieel is nog onderbenut. Begin 2021 was ongeveer 12% van het beschikbare dakoppervlak voorzien van zonnepanelen. Een stijging van bijna 6% ten opzichte van 2020. Dit betekent echter wel dat 88% van het theoretisch potentieel beschikbare dakoppervlak nog niet is benut. Een mooie kans voor deze duurzame energiebron.

Duurzame energiebronnen niet laten remmen

Door congestie kunnen deze duurzame energiebronnen niet altijd optimaal worden benut. Soms worden ze zelfs niet eens geplaatst. Of subsidies worden niet toegewezen. Het is zonde om dit te laten remmen terwijl er mogelijke oplossingen zijn, zoals een batterij of het optimaliseren van de zonnepanelen (plaatsing, ligging en stand). MAIN kan u daarbij helpen!

Menu