Inzicht in het verbruik van uw huurders, verdiepingen en openbare ruimtes.

Energiescope, dé digitale tussenbemeteringsdienst

Binnen panden lopen diverse energiestromen. Er zijn openbare ruimtes, verschillende verdiepingen en wellicht meerdere gebruikers binnen een pand. Het totale energieverbruik wordt uiteindelijk verdeeld op basis van vloeroppervlak. Om de diverse stromen van het energieverbruik inzichtelijk te maken en eerlijk te verdelen hebben wij ‘Energiescope’ ontwikkeld, waarmee het daadwerkelijke energieverbruik wordt toegekend. Energiescope is dus dé ‘alles-in-één’ tussenbemeteringsdienst voor het op afstand monitoren van het energieverbruik van een pand en de verdeling hiervan.

Hoe worden de energiestromen inzichtelijk?

Wij plaatsen digitale tussenmeters op de punten die u wilt meten. Vervolgens wordt de data zichtbaar gemaakt in mijnMAIN.

Inzicht in Energieverbruik van verschillende ruimtes

U krijgt het energieverbruik van verschillende verdiepingen, ruimtes, liften etc te zien. Hierdoor weet u ook wat het energiebesparingspotentieel is. U ziet waar energie verloren gaat of onnodig wordt verbruikt waardoor u makkelijker energie kunt besparen en verspilling tegengaat.

Daadwerkelijke servicekosten per huurder doorberekenen

De vastgoedmarkt is een dynamische wereld met huurderswisselingen, mutaties en meerdere gebruikers in een pand. Dit brengt uitdagingen met zich mee met betrekking tot het verdelen van de energiekosten. Wanneer u een pand met meerdere huurders heeft worden servicekosten vaak berekend per vierkante meter. Met Energiescope wordt het daadwerkelijke energieverbruik per huurder zichtbaar en kunt u de daadwerkelijke energieconsumptie per huurder doorberekenen.

Voldoen aan regelgeving

U kunt voldoen aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Daarnaast is het hebben van een energieregistratie- en bewakingssysteem een verplichte energiebesparende maatregel voor kantoren volgens de wet milieubeheer.

Menu