Door inzicht en grip op uw energieverbruik te geven, helpen wij u besparen.

Tarieven elektriciteit

Hier vindt u onze tarieven voor zakelijke energie. Heeft u vragen of wenst u een scherpe aanbieding te ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met uw eigen accountmanager op 088 – 08 09 100. Uw MAIN-accountmanager zit voor u klaar op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Of mail ons klantteam: klantteam@mainenergie.nl. Hieronder vindt u onze variabele tarieven voor duurzame elektriciteit.

Op het moment dat u geïnteresseerd bent in onze scherpe vaste tarieven kunt u met ons contact opnemen via 088 08 09 100 of mailen naar sales@mainenergie.nl. 

Tarieven t/m 31-12-2021 (per kWh en exclusief btw)
Normaal Dal* Enkel
Leveringstarief: € 0,0692 € 0,0593 € 0,0672
*Het daltarief voor MAIN Energie elektriciteit geldt:
van maandag tot en met vrijdag van 23:00 – 07:00 uur.
van vrijdag 23:00 uur tot maandag 07:00 uur. (In sommige zuidelijke delen van Nederland al van 21:00 uur – 07:00 uur. Uw netbeheerder bepaalt deze tijden en kan u hierover informeren).
Op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.
Vaste leveringskosten regionale netwerk
Aanvullend op de leveringskosten betaalt u een bijdrage voor het gebruik van het regionale netwerk van stroom. Deze vaste leveringskosten voor elektriciteit bedragen € 5,50 per maand per aansluiting exclusief 21% btw.
Bovenstaande tarieven zijn alleen geldig voor klanten met een elektriciteitsverbruik tot 300.000 kWh.

Tarieven gas

Hieronder vindt u onze standaard variabele tarieven voor gas.

Op het moment dat u geinteresseerd bent in onze scherpe vaste tarieven kunt u met ons contact opnemen via 088 08 09 100 of mailen naar sales@mainenergie.nl.

Tarieven 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (exclusief btw en per m³)
Leveringstarief € 0,2081

 

Vaste leveringskosten regionale netwerk
Aanvullend op de leveringskosten betaalt u een bijdrage voor het gebruik van het regionale netwerk van gas. Deze vaste leveringskosten voor gas bedragen € 5,50 per maand per aansluiting excl. 21% btw.

Opbouw energiekosten

De kosten voor Zakelijke Energie zijn opgebouwd uit drie componenten: leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen. Hoe de kosten voor energie exact tot stand komen, is zichtbaar in onderstaande diagram. (Deze geldt voor een kleinverbruik aansluiting.)

Leveringskosten

Voor de levering van stroom of gas betaalt u per eenheid: elektriciteit per kilowattuur (kWh) en gas per kubieke meter (m³). De vaste leveringskosten (onze administratiekosten) bedragen voor elektriciteit € 5,50 per maand per aansluiting excl. 21% btw. Voor gas zijn de vaste leveringskosten hetzelfde. Wanneer u elektriciteit in combinatie met gas afneemt bedragen de totale leveringskosten € 11,00 per maand excl. 21% btw (bij één elektriciteitsaansluiting en één gasaansluiting).

De actuele tarieven van uw netbeheerder kunt u vinden op de website van de betreffende netbeheerder. Uw netbeheerder kunt u vinden met behulp van uw postcode via EAN-codeboek.

Daarnaast betaalt u ook voor uw meter. De meter vormt een deel van de elektrische installatie. Het is het eindstation van het elektriciteitstransport door de regionale netbeheerder. Daarna bent u zelf verantwoordelijk. De zwaarte van de meter en de daarbij behorende huurprijs hangen samen met de zwaarte van de rest van de installatie.

De bijbehorende meetdiensten bestaan uit het overbrengen van de meetgegevens naar de netbeheerder.

Overheidsheffingen
De overheid stelt de belasting toevoegde waarde (btw), energiebelasting en opslag duurzame energie vast.

Energiebelasting en opslag duurzame energie
Over elektriciteit en aardgas betaalt u energiebelasting (EB). Met ingang van 1 januari 2013 dient u ook opslag duurzame energie (ODE) af te dragen. ODE is een overheidsheffing die tot doel heeft het subsidiefonds te vullen. Hieruit worden de subsidies betaald voor onder andere PV-cellen (zonnecellen, fotovoltaïsche cellen) en windmolens. De hoogte van de energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u hier

Energiebelasting 2021 exclusief btw
Elektriciteit (kWh) Aardgas (m³)
0 – 10.000 € 0,09428 0 – 170.000 € 0,34856
10.001 – 50.000 € 0,05164 170.000 – 1 mln € 0,06547
50.001 – 10 mln € 0,01375 1 mln – 10 mln € 0,02386
Boven 10 mln € 0,00056 Boven 10 mln € 0,01281

Een Verzoek Teruggaaf Energiebelasting kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.

Opslag duurzame energie 2021 exclusief btw
Elektriciteit  (kWh) Aardgas  (m³)
0 – 10.000 € 0,0300 0 – 170.000 € 0,0851
10.001 – 50.000 € 0,0411 170.000 – 1 mln € 0,0235
50.001 – 10 mln € 0,0225 1 mln – 10 mln € 0,0232
Boven 10 mln € 0,0004 Boven 10 mln € 0,0232

Terugleveren

Het is wettelijk geregeld dat MAIN Energie bij een klant (met een kleinverbruikaansluiting) die duurzame elektriciteit teruglevert aan het net (oftewel salderen), dit bij de facturering in mindering mag brengen tot maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit. Als de teruglevering groter is dan het verbruik, betaalt MAIN Energie voor het meerdere een redelijke vergoeding.

Salderen werkt totdat er niets meer te salderen valt. Wie meer teruglevert dan afneemt krijgt voor de per saldo terug geleverde elektriciteit een redelijke terugleververgoeding. Deze redelijke terugleververgoeding staat op onze website. Kijk hier voor meer informatie. Voor grootverbruikaansluitingen is salderen niet toegestaan.

De vergoeding die MAIN Energie betaalt voor niet gesaldeerde teruglevering is geen onderdeel van de diensten die MAIN Energie levert. Er is hierbij sprake van elektriciteit die MAIN Energie afneemt van de klant, waarbij de klant ondernemer is voor de Btw en in die hoedanigheid Btw in rekening moet brengen bij MAIN Energie en deze BTW ook moet afdragen aan de Belastingdienst. Dit geldt echter niet als de elektriciteit wordt geleverd aan een Btw-entrepot, waarvoor een vergunning nodig is van de koper.

MAIN Energie heeft een vergunning voor een niet-plaatsgebonden Btw-entrepot (Wet op de omzetbelasting 1968, Tabel II, onderdeel a, post 8, onder a). Bij levering aan een koper met een niet-plaatsgebonden btw-entrepot wordt het 0% btw-tarief toegepast. Daarom betaalt MAIN Energie geen Btw over de ingekochte elektriciteit. Op de nota wordt geen BTW berekend over de terugleververgoeding, maar wordt het vergunning nummer vermeldt. De vergunning van MAIN Energie heeft als nummer 2020/857315183.

Menu