Door inzicht en grip op uw energieverbruik te geven, helpen wij u besparen.

Zakelijke energietarieven

Als dé energiepartner van zakelijk Nederland bieden wij u graag scherpe tarieven en kwalitatieve service. Doordat de energiemarkt aan diverse invloeden onderhevig is, veranderen de energieprijzen ieder moment. Daarbij komt nog dat de zakelijke energie tarieven ook afhankelijk zijn van de wensen van uw onderneming en de door u gekozen termijn. Wij maken daarom voor iedere onderneming een persoonlijk voorstel op maat.

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u met ons contact opnemen via klantteam@mainenergie.nl of 088 080 9100. U kunt ook uw gegevens achterlaten zodat wij u hierover terugbellen.

Hieronder leggen wij tevens uit hoe uw energierekening is opgebouwd.

 

Opbouw energiekosten

De kosten voor Zakelijke Energie zijn opgebouwd uit drie componenten: leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen. Hoe de kosten voor energie exact tot stand komen, is zichtbaar in onderstaande diagram. (Deze geldt voor een kleinverbruik aansluiting.)

Een voorstel op maat ontvangen?

Leveringskosten

Voor de levering van stroom of gas betaalt u per eenheid: elektriciteit per kilowattuur (kWh) en gas per kubieke meter (m³). De vaste leveringskosten (onze administratiekosten) bedragen voor elektriciteit € 6,50 per maand per aansluiting excl. 21% btw. Voor gas zijn de vaste leveringskosten hetzelfde. Wanneer u elektriciteit in combinatie met gas afneemt bedragen de totale leveringskosten € 13,00 per maand excl. 21% btw (bij één elektriciteitsaansluiting en één gasaansluiting).

De actuele tarieven van uw netbeheerder kunt u vinden op de website van de betreffende netbeheerder. Uw netbeheerder kunt u vinden met behulp van uw postcode via EAN-codeboek.

Daarnaast betaalt u ook voor uw meter. De meter vormt een deel van de elektrische installatie. Het is het eindstation van het elektriciteitstransport door de regionale netbeheerder. Daarna bent u zelf verantwoordelijk. De zwaarte van de meter en de daarbij behorende huurprijs hangen samen met de zwaarte van de rest van de installatie.

De bijbehorende meetdiensten bestaan uit het overbrengen van de meetgegevens naar de netbeheerder.

Overheidsheffingen
De overheid stelt de belasting toegevoegde waarde (btw), energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) vast. Per 1 januari 2023 heeft de overheid deze overheidsheffingen aangepast. De Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt verwerkt in de energiebelasting en komt hierdoor te vervallen. De energiebelasting wordt onder andere hierdoor aanzienlijk verhoogd. Tevens zal de BTW over de levering van elektriciteit en gas per 1 januari 2023 weer verhoogd worden naar 21%. De hoogte van de energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u hier.

 

Energiebelasting 2023 exclusief btw
Elektriciteit (kWh) Aardgas (m³)
0 – 10.000 € 0,12560 0 – 170.000 € 0,48980
10.001 – 50.000 € 0,10046 170.000 – 1 mln € 0,009621
50.001 – 10 mln € 0,03942 1 mln – 10 mln € 0,05109
Boven 10 mln € 0,00115 Boven 10 mln € 0,03919

Een Verzoek Teruggaaf Energiebelasting kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.

 

Terugleveren

Het is wettelijk geregeld dat MAIN Energie bij een klant (met een kleinverbruikaansluiting) die duurzame elektriciteit teruglevert aan het net (oftewel salderen), dit bij de facturering in mindering mag brengen tot maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit. Als de teruglevering groter is dan het verbruik, betaalt MAIN Energie voor het meerdere een redelijke vergoeding.

Salderen werkt totdat er niets meer te salderen valt. Wie meer teruglevert dan afneemt, krijgt voor de per saldo teruggeleverde elektriciteit een redelijke terugleververgoeding. Deze redelijke terugleververgoeding staat op onze website. Kijk hier voor meer informatie. Voor grootverbruikaansluitingen is salderen niet toegestaan.

De vergoeding die MAIN Energie betaalt voor niet gesaldeerde teruglevering is geen onderdeel van de diensten die MAIN Energie levert. Er is hierbij sprake van elektriciteit die MAIN Energie afneemt van de klant, waarbij de klant ondernemer is voor de btw en in die hoedanigheid btw in rekening moet brengen bij MAIN Energie en deze btw ook moet afdragen aan de Belastingdienst. Dit geldt echter niet als de elektriciteit wordt geleverd aan een btw-entrepot, waarvoor een vergunning nodig is van de koper.

MAIN Energie heeft een vergunning voor een niet-plaatsgebonden btw-entrepot (Wet op de omzetbelasting 1968, Tabel II, onderdeel a, post 8, onder a). Bij levering aan een koper met een niet-plaatsgebonden btw-entrepot wordt het 0% btw-tarief toegepast. Daarom betaalt MAIN Energie geen btw over de ingekochte elektriciteit. Op de nota wordt geen btw berekend over de terugleververgoeding, maar wordt het vergunning nummer vermeldt. De vergunning van MAIN Energie heeft als nummer 2020/857315183.

Menu