Fusie MAIN Energie

MAIN Energie is van plan samen te gaan (fuseren) met haar moedervennootschap Audax Netherlands B.V. Als gevolg van de fusie zal het gehele vermogen, alsmede alle rechten, plichten, contracten, bezittingen en schulden van MAIN Energie B.V. onder algemene titel overgaan naar Audax Netherlands B.V. waarbij deze tevens haar naam zal wijzigen in MAIN Energie B.V. Wij streven ernaar om dit in eind 2019 af te ronden.

Wat verandert er voor u: NIETS!

Voor u verandert er niks. Bestaande afspraken blijven ongewijzigd bestaan bij de voorgenomen moeder-dochter fusie. De rechten en plichten van de overeenkomst die wij met u hebben gaan als gevolg van de fusie van rechtswege over. Onze naam, adres en bankrekeningnummers blijven ook gelijk en alle contactpersonen met hun mail adressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd. Wel verandert ons kvk nummer. Per 1 januari 2020 is dit 68130465.

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met uw contactpersoon of met onze klantenservice op 088 08 09 100.

Menu