Met onze kennis voldoet uw onderneming aan de Europese energiewetgeving.

EED Plicht advies voor uw bedrijf

De Europese Unie (EU) buigt zich sinds jaren over het energiemanagement binnen de lidstaten. Haar beleid is gericht op energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. In 2012 heeft de EU de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn vastgesteld (ook wel bekend als de EED: de Energy Efficiency Directive). In deze richtlijn staan verplichtingen die zowel voor lidstaten als organisaties gelden. Binnen de EED moet u ook voldoen aan de Wet milieubeheer die bedrijven onder andere verplicht om alle erkende maatregelen te implementeren. Er wordt steeds strenger opgetreden vanuit de overheid om te voldoen aan de gestelde eisen.

Voor wie geldt deze EED verplichting?

De organisatie heeft meer dan 250 fte in dienst óf de jaaromzet is hoger dan € 50 miljoen én uw balanstotaal is hoger dan € 43 miljoen

Wat moet u doen?

  • Alle erkende maatregelen in kaart brengen en implementeren
  • Elke vier jaar het energie audit rapport opstellen
  • Elk jaar een interne audit uitvoeren

Vraag informatie aan door ons contactformulier in te vullen of direct contact op te nemen.

Informatie aanvragen

Menu