In vier stappen helpen wij u om uw CO2-uitstoot te reduceren.

In vier stappen naar: Nul op de meter

In 2023 moeten kantoorpanden voldoen aan Europese wetgeving. Om uw energieverbruik te monitoren en uw CO2-uitstoot te reduceren is een vierstappenplan ontwikkeld. Met dit stappenplan voldoet u niet alleen aan de toekomstige wetgeving van 2023 en 2030 maar verwezenlijkt u ook de ambitie van uw onderneming om CO2-neutraal te worden. Met een duidelijk vierstappenplan worden uw panden onder de loep genomen, bekijken wij welke maatregelen er genomen dienen te worden en stellen wij een maatwerkrapport op. Daardoor kunt u uw panden dus blijven gebruiken waarvoor zij bestemd zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. Wij starten met een analyse van uw huidige energieverbruik en kosten. Dit doen wij met behulp van de beschikbare meetdata.
  2. Daarna ontwikkelen wij een meerjarenplan dat is afgestemd op uw onderneming en panden.
  3. Vervolgens maken wij de te nemen maatregelen inzichtelijk en komen wij met opties om deze maatregelen uit te voeren.
  4. Als laatste stap ondersteunen wij u op weg naar: Nul op de meter, zodat u kunt voldoen aan de Europese wetgeving

Direct aan de slag met uw portfolio

Menu