Kernenergie en aardgas spelen in de overgang naar een volledig duurzame energiesector een rol

Om de energietransitie te kunnen doorlopen, zijn er langere tijd discussies gaande in de Europese Commissie over wat nou precies groene energiebronnen zijn. Voor groene investeringen zijn namelijk de komende jaren grote subsidies beschikbaar. De Commissie heeft nu kernenergie en aardgas opgenomen in een voorstel voor een vernieuwde taxonomie. Oftewel naast de bekende groene energiebronnen als zon en wind zijn ook kernenergie en moderne gascentrales op de lijst van groene opwekkers gekomen. Uiteraard voor een bepaalde overgangsperiode en onder strenge voorwaarden.

Dit betekent dat kernenergie een vorm van erkenning krijgt en dat investeringen in deze sectoren gaan gelden als ‘groen’. Kernenergie krijgt dan toegang tot dezelfde financieringsvoorwaarden, wat de financieringskosten flink omlaag zou moeten brengen. Investeren in een nieuwe kerncentrale wordt dan weer interessanter. Hierdoor zijn alle CO₂-vrije energiebronnen weer gelijk aan elkaar.

Voorwaarden voor kernenergie en gas

Investeren in een nieuwe kerncentrale geldt tot 2045 als ‘duurzaam’, mits die voldoet aan de nieuwste veiligheidsstandaarden en moet het hoogradioactieve afval dat het produceert worden geminimaliseerd. Daarnaast moeten de kerncentrales op een veilige manier hun nucleaire afval bergen. Er moet een plan zijn voor de opslag van het afval.

Voor gascentrales geldt dat tot 2030, mits die een meer vervuilende vorm van energieopwekking vervangen, bijvoorbeeld een kolencentrale, en de uitstoot onder een bepaalde grens blijft.

CO2 uitstoot omlaag

De toevoeging van deze twee varianten aan de groene lijst, moet Europa helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 gehalveerd zijn en in 2050 dient dit zelfs nul te zijn.

Nog niet final

Het voorstel van de Europese Commissie gaat nu eerst naar de lidstaten en naar een panel van experts voor commentaar, voordat het later dit jaar in stemming wordt gebracht bij het Europese Parlement. Om het voorstel tegen te kunnen houden, is een versterkte gekwalificeerde meerderheid nodig. Dat betekent dat 20 van de 27 lidstaten tegen moeten stemmen. Of er zoveel landen zijn die toevoeging aan de lijst willen tegenhouden, is nog maar de vraag. Op dit moment is Nederland nog tegen de toevoeging.

Menu