Lift mee met de fluctuerende energieprijzen dankzij MAINflex

Lift mee met de fluctuerende energieprijzen

De energiemarkt is afhankelijk van diverse factoren. Hierdoor zijn energieprijzen aan verandering onderhevig, zelfs per dag of per uur. Om ervoor te zorgen dat klanten weten wat zij kunnen verwachten qua energiekosten worden energieprijzen vaak voor een jaar vastgelegd. Dit doen wij bijvoorbeeld met MAIN vast.

Wanneer u wilt profiteren van de marktontwikkelingen op korte termijn kunnen wij u die mogelijkheid ook bieden. Uw energieprijs wordt dan berekend conform de prijzen per dag (voor gas) of per uur (voor elektra) en het verbruik op dat moment.

Hier zijn risico’s aan verbonden maar het kan ook voordelen bieden voor uw energiekosten. Wanneer wij kijken naar de historische waardes kan het voor sommige bedrijven financieel aantrekkelijk zijn om energie in te kopen op de spotmarkt. Hierdoor kan voordeel worden behaald door in te spelen op lage prijzen..

Wanneer u het interessant vindt om mee te liften op de fluctuerende energieprijzen kunt u gebruikmaken van MAIN flex. Uw energiekosten worden gebaseerd op het verbruik per uur of dag, en wordt verrekend tegen de dan geldende kosten per eenheid. Hieruit komt een gemiddelde prijs welke op uw nota komt te staan.

    * = verplicht veld

    Menu