Menu Direct contact

Energiescope: Dé digitale tussenmeter

De vastgoedmarkt is een dynamische wereld waar huurderswisselingen en mutaties aan de orde van de dag zijn. Gezien de terugkerende problematiek inzake het doorberekenen van het werkelijk energieverbruik aan huurders hebben wij in nauwe samenwerking met onze vastgoedklanten ‘Energiescope’ ontwikkeld. Dit is dé ‘alles-in-één’ tussenbemeteringsdienst voor het op afstand monitoren van het energieverbruik per huurder.

Lees meer

Servicekosten doorbelasten

Met Energiescope heeft u real-time en 24/7 inzicht in hoeveel energie de huurders in uw panden verbruiken. Vervolgens kunt u op basis van deze data in mijnMAIN het energieverbruik inzien en de servicekostenafrekening doorbelasten aan de desbetreffende huurders. Energiescope is tevens geschikt om gas- en warmteverbruik te monitoren.

Voldoen aan regelgeving

Met Energiescope kunt u invulling geven aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Zoals het per 1 januari 2023 verplichte energielabel C voor kantoorgebouwen, de EER (Energie Efficiëntie Richtlijn van de Europese Unie) of het activiteitenbesluit van Wet Milieubeheer.

Klantcase DHVM en Energiescope

DHVM is ook een gebruiker van Energiescope. "Het initiëren van Energiescope heeft ons getriggerd omdat het in eerste instantie voor onszelf een hele praktische tool is om de energiestromen binnen het pand inzichtelijk te maken. Daarnaast, en bovenal, is het zowel voor onze opdrachtgever als voor de gebruikers op locatie van toegevoegde waarde gebleken in verband met de te realiseren energiebesparing en verdere verduurzaming van het betreffende complex. Toen de eerste resultaten/trendlijnen binnenkwamen werd ons duidelijk dat we minder inzicht hadden in het werkelijke elektra verbruik binnen het pand dan we vooraf dachten te hebben.

Met name op het “doorsluimerend” verbruik buiten kantooruren om, bleek door aanpassing in de klimaatregeling een flinke besparing mogelijk. Na deze eerste positieve ervaringen verwachten we deze tool voor meerdere soortgelijke locaties in te kunnen zetten."

Energiescope voor uw onderneming

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw accountmanager.