Menu Contact

Energiescope: Dé digitale tussenmeter

Binnen panden lopen diverse energiestromen. Er zijn openbare ruimtes, verschillende verdiepingen en wellicht meerdere gebruikers binnen een pand. Het totale energieverbruik wordt dan uiteindelijk verdeeld op basis van vloeroppervlak. Om de diverse stromen van het energieverbruik inzichtelijk te maken en eerlijk te kunnen verdelen hebben wij ‘Energiescope’ ontwikkeld, waarmee het daadwerkelijke energieverbruik wordt toegekend. Energiescope is dus dé ‘alles-in-één’ tussenbemeteringsdienst voor het op afstand monitoren van het energieverbruik van een pand en de verdeling hiervan.

Lees meer

Hoe werkt het?

Met Energiescope plaatsen wij digitale tussenmeters die het energieverbruik inzichtelijk maken. U kunt zelf kiezen wat u wilt meten. De meters worden dus precies zo geplaatst zodat u het inzicht krijgt in wat u wilt weten én waarvoor u het nodig heeft. Zo kunt u Energiescope inzetten om:

Energieverbruik van verschillende ruimtes inzien

U krijgt inzicht in het energieverbruik van verschillende verdiepingen, ruimtes, liften etc. Hierdoor weet u precies wat het energiebesparingspotentieel is. Zo ziet u ook waar energie verloren gaat of onnodig wordt verbruikt waardoor u makkelijker energie kunt besparen en verspilling tegengaat.

Daadwerkelijke servicekosten per huurder doorberekenen

De vastgoedmarkt is een dynamische wereld met huurderswisselingen, mutaties en meerdere gebruikers in een pand. Dit brengt uitdagingen met zich mee met betrekking tot het verdelen van de energiekosten. Wanneer u een pand met meerdere huurders heeft worden servicekosten vaak berekend per vierkante meter. Met Energiescope kunt u het daadwerkelijke energieverbruik per huurder inzichtelijk maken en zodoende de daadwerkelijke energieconsumptie voor een bepaalde periode per huurder doorberekenen. Bij leegstand ziet u of het energieverbruik inderdaad nihil is.

Voldoen aan regelgeving

Met behulp van Energiescope krijgt u inzicht om te voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Daarnaast is het hebben van een energieregistratie- en bewakingssysteem een verplichte energiebesparende maatregel voor kantoren volgens wet milieubeheer. Energiescope geeft hier invulling aan.

Klantcase DHVM en Energiescope

DHVM is ook een gebruiker van Energiescope. "Het initiëren van Energiescope heeft ons getriggerd omdat het in eerste instantie voor onszelf een hele praktische tool is om de energiestromen binnen het pand inzichtelijk te maken. Daarnaast, en bovenal, is het zowel voor onze opdrachtgever als voor de gebruikers op locatie van toegevoegde waarde gebleken in verband met de te realiseren energiebesparing en verdere verduurzaming van het betreffende complex. Toen de eerste resultaten/trendlijnen binnenkwamen werd ons duidelijk dat we minder inzicht hadden in het werkelijke elektra verbruik binnen het pand dan we vooraf dachten te hebben.

Met name op het “doorsluimerend” verbruik buiten kantooruren om, bleek door aanpassing in de klimaatregeling een flinke besparing mogelijk. Na deze eerste positieve ervaringen verwachten we deze tool voor meerdere soortgelijke locaties in te kunnen zetten."

Energiescope voor uw onderneming

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.