Menu Contact

Toekennen van het juiste energielabel

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorpand groter dan 100 m2 wettelijk voorzien zijn van minimaal een energielabel C. Wanneer een pand hier niet aan voldoet, mag dit niet meer als kantoor verhuurd of verkocht worden. Wij als energiepartner helpen u graag met de transitie naar een energielabel waarmee u voldoet aan de wetgeving.

Lees meer

Waarom worden energielabels uitgegeven?

Om uw panden te voorzien van het juiste energielabel dienen de panden te worden ‘opgemeten’. Aan de hand van de resultaten wordt een energielabel toegekend. Met deze meting wordt de energetische prestatie van het gebouw beoordeeld. Energielabels dienen elke 10 jaar te worden vernieuwd.

Energielabels voor uw panden?

Maar hoe komt u nou aan een energielabel voor uw pand? Nog belangrijker, hoe verbetert u het energielabel van uw panden naar de wettelijke normen? Wij helpen u graag met het in kaart brengen van energielabels en de te nemen maatregelen om het energielabel te verbeteren.

Neem contact op met ons Vastgoedteam en wij maken een afspraak met u om uw portfolio door te nemen.