Verduurzamen financieel aantrekkelijker dankzij nieuwe regeling voor MKB

De energietransitie is in volle gang en duurzaamheid wordt steeds belangrijker waardoor hier steeds meer aandacht voor is bij organisaties. Vanuit de overheid wordt er ook steeds meer gestuurd richting duurzaamheid in de energietransitie. Dit zien we ook terug in de voorgestelde maatregelen en subsidies op Prinsjesdag. Welke maatregelen dat zijn, is te lezen in ons andere nieuwsbericht.

Informatieplicht energiebesparing

Eén van de maatregelen is de informatieplicht voor ondernemers. Deze informatieplicht geldt sinds 2019 en is van toepassing op organisaties die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Deze bedrijven moeten bij de Wet milieubeheer-inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze energiebesparende maatregelen moeten een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Echter kost het doorvoeren van deze maatregelen tijd en geld. Gelukkig is hiervoor een subsidie opgesteld voor MKB-Nederland: de MKB Verduurzamingsregeling.

De MKB Verduurzamelingsregeling

De MKB verduurzamingsregeling is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische zaken & klimaat en wordt gefinancierd uit de Urgenda-middelen. De regeling is onderdeel van het pakket om de energietransitie voor het MKB haalbaar en betaalbaar te maken. Deze regeling start per 1 oktober 2021 en duurt tot en met 30 september 2022. Wees er snel bij de regeling geldt het principe van “first come”.  Wees er dus snel bij want de subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst!

Maar wat houdt deze regeling nou precies in? Wij zetten de belangrijkste punten op een rij:

  • Kleine MKB-ondernemers die niet onder de energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen. Deze subsidie is te gebruiken voor de inhuur van een energieadviseur om zich te laten adviseren op het gebied van verduurzaming van hun bedrijfspand en hun bedrijfsvoering.
  • Het advies gaat over de energiebesparende maatregelen en benodigde investeringen, bijvoorbeeld isolatie, beglazing en apparatuur etc.
  • De subsidiëring voor het totaal aan advies en ondersteuning per onderneming per bedrijfspand en bijbehorende bedrijfsvoering, bedraagt 80% van de gemaakte kosten, met een maximum subsidiebedrag van € 2.500. Voor het onderdeel advies geldt een minimaal subsidiebedrag van €400 en een maximum subsidie van €750.
  • De uitvoering van de regeling wordt gedaan door de rijksoverheid. U kunt als ondernemer op hun website RVO.nl een aanvraag indienen voor subsidie.

Wat kan MAIN Energie betekenen?

Wij begeleiden, als dé energiepartner van zakelijk Nederland, onze klanten in de energietransitie. Vanaf 2019 hebben wij onze MKB klanten geadviseerd die in aanmerking kwamen voor de Informatieplicht. Zo zijn mogelijke boetes van de overheid voorkomen. Dit deden wij onder andere door een MAIN Energiescan aan te bieden, waarbij het pand onder de loep werd genomen. Daarbij werd gekeken naar bijvoorbeeld lichtsystemen, ventilatiesystemen en koelsystemen. Het doel is om te kijken hoe dit kan worden geoptimaliseerd waardoor er energie kan worden bespaard. Middels de service Energiemanagement worden alle energiestromen in kaart gebracht en inzicht verkregen. Hierdoor kunnen onze klanten voldoen aan de informatieplicht. Dankzij onze ervaring hierin kunnen wij ook MKB Nederland helpen met verduurzaming. Ook bedrijven die niet hoeven te voldoen aan de informatieplicht, zodat wij als geheel zakelijk Nederland een stap maken in verduurzaming!

Slimme oplossingen om samen energie te besparen. Neem contact op via het formulier.

    * = verplicht veld

    Menu