Verduurzamen financieel aantrekkelijker dankzij nieuwe regeling voor MKB

De energietransitie is in volle gang en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dit krijgt steeds meer aandacht bij organisaties, maar ook vanuit de overheid wordt er steeds meer gestuurd richting duurzaamheid in de energietransitie. Dit zien we ook terug in de voorgestelde maatregelen en subsidies op Prinsjesdag. Welke maatregelen dat zijn, is te lezen in ons andere nieuwsbericht.

Informatieplicht energiebesparing

Eén van de maatregelen, die nu twee jaar geldt, is de informatieplicht voor ondernemers. Deze informatieplicht is van toepassing op organisaties die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Zij moeten bij de Wet milieubeheer-inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Echter kost dit tijd en geld en hiervoor is een subsidie opgesteld voor MKB-Nederland: de MKB Verduurzamingsregeling.

De MKB Verduurzamelingsregeling

De MKB verduurzamingsregeling is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische zaken & klimaat. Deze wordt gefinancierd uit de Urgenda-middelen. De regeling is onderdeel van het pakket om de energietransitie voor het MKB haalbaar en betaalbaar te maken. Deze regeling start per 1 oktober 2021 en duurt tot en met 30 september 2022. Wanneer het geld op is, sluit de regeling. Het principe van first come geldt hier. Wees er dus snel bij want de subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst!

Maar wat houdt deze regeling nou precies in? Wij zetten de belangrijkste punten op een rij:

  • Kleine MKB-ondernemers die niet onder de energiebesparingsplicht vallen (gas verbruik minder dan 25.000 m3 en elektriciteit minder dan 50.000 kWh per jaar) kunnen subsidie krijgen voor de inhuur van een energieadviseur om zich te laten adviseren op het gebied van verduurzaming van hun bedrijfspand en hun bedrijfsvoering.
  • Het advies gaat over de energiebesparende maatregelen en benodigde investeringen (bijvoorbeeld isolatie, beglazing en apparatuur etc.)
  • De subsidiëring voor het totaal aan advies en ondersteuning per onderneming per bedrijfspand en bijbehorende bedrijfsvoering, bedraagt 80% van de gemaakte kosten, met een maximum subsidiebedrag van € 2.500. Voor het onderdeel advies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidie van € 750.
  • De uitvoering van de regeling wordt gedaan door de rijksoverheid. Op hun website RVO.nl kunt u als ondernemer een aanvraag indienen voor subsidie.

Wat kan MAIN Energie betekenen?

Wij begeleiden, als dé energiepartner van zakelijk Nederland, onze klanten in de energietransitie. Vanaf 2019 hebben wij onze MKB klanten geadviseerd, die in aanmerking kwamen voor de Informatieplicht. Zo zijn mogelijke boetes van de overheid voorkomen. Dit deden wij o.a. door een MAIN Energiescan aan te bieden.  Middels deze scan wordt het pand onder de loep genomen, zoals lichtsystemen, ventilatiesystemen en koelsystemen. Het doel is om te kijken hoe dit kan worden geoptimaliseerd, met als doel energie te besparen. Middels de service Energiemanagement worden alle energiestromen in kaart gebracht en inzicht verworven. Zo kunnen onze klanten voldoen aan de informatieplicht. Dankzij onze ervaring hierin kunnen wij ook MKB Nederland helpen met verduurzaming, die niet hoeven te voldoen aan de informatieplicht, zodat wij als geheel zakelijk Nederland een stap maken in verduurzaming!

Slimme oplossingen om samen energie te besparen. Neem contact op via het formulier.

* = verplicht veld
Menu