Netbeheerders vragen kabinet om actie tegen het volle elektriciteitsnetwerk

Onlangs hebben netbeheerders in Nederland samengewerkt om maatregelen te presenteren aan het kabinet die de problematiek van het huidige volle elektriciteitsnetwerk moeten tegengaan. Congestie komt steeds vaker voor, waardoor in sommige delen van Nederland er geen plek is voor nieuwe gebruikers van het net. Middels een brief vragen netbeheerders het kabinet om actie tegen het volle elektriciteitsnetwerk en hebben zij de huidige formateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees 10 maatregelen getoond. Hiermee hopen zij huidige en toekomstige problemen met het steeds vollere elektriciteitsnetwerk op te lossen.

Tekort aan kennis en kunde

Een groot probleem waar netbeheerders mee te maken hebben is het tekort aan beschikbaar personeel met vakinhoudelijke kennis. Dit soort personeel is essentieel bij het aanleggen van de infrastructuur en het onderhoud hiervan. Netbeheerders hebben het kabinet daarom gevraagd hier rekening mee te houden in het regeerakkoord. Scholen moeten meer de focus leggen op beroepen waar op dit moment een tekort aan personeel voor is. Om dit te stimuleren moeten onderwijsinstellingen en studenten extra financiering krijgen.

Beperkte planning

Het kabinet werd ook gevraagd het net onder controle te houden door middel van een prioriteitenlijst. Zo kan er bij aanvragen worden bepaald wat het eerst moeten worden aangesloten. Hierdoor kan meer rekening worden gehouden met de netcapaciteit, bijbehorende kosten en de tijd voor de aanleg hiervan. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de lange looptijden van vergunningstrajecten op dit moment waardoor projecten vertraging oplopen. Netbeheerders zouden graag zien dat zo’n traject maximaal twee jaar zou duren.

Beperken vraag

Om de vraag voor het huidige net te verminderen zijn ook diverse andere keuzes om te maken. Bijvoorbeeld door het financieel aantrekkelijker maken van opslag van duurzame elektriciteit en door de SDE++ uit te breiden met systeemkosten. Systeemkosten zijn kosten die gemaakt dienen te worden om variabele energie in te passen aangezien sommige energiebronnen onderhevig zijn aan fluctuatie. Bijvoorbeeld als er weinig wind staat.

De 10 onconventionele maatregelen die Netbeheer Nederland heeft voorgesteld zijn hier te lezen en zijn voorzien van extra uitleg. Wij zetten voor u de maatregelen in het kort op een rij:

  • Versnelde afhandeling van (vergunnings)procedures door dedicated ambtenaren en een aparte energiekamer
  • Neem in het regeerakkoord een kapitaalversterking voor regionale netbeheerders via het Rijk op
  • Meer financiering technische opleidingen en afstudeerpremie leerlingen
  • Ontwikkeling van prikkels voor gebruikers om het net efficiënter te laten benutten
  • Neem systeemkosten mee in de SDE++
  • Neem in het regeerakkoord een stimulans voor opslag op
  • Focus met SDE++ ook op warmte en duurzaam gas
  • Pas de SDE-subsidies aan zodat deze landen binnen RES-zoekgebieden
  • Neem in het regeerakkoord een afwegingskader op om te prioriteren met oog op netcapaciteit
  • Maak middelen vrij voor concrete energietransitieplannen (C)

Nu netbeheerders het kabinet vragen om actie tegen het volle elektriciteitsnetwerk is het wachten op een reactie. In de tussentijd blijven de doelstellingen van de energietransitie in beeld, waardoor er steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet wordt gevraagd. Netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren, maar dit kost veel tijd. U kunt als ondernemer echter wel degelijk bijdragen aan een oplossing of verkleining van het congestie vraagstuk. Bijvoorbeeld door energie te besparen en het energieverbruik te optimaliseren met bijvoorbeeld een batterij of Energiemanagement. Wij helpen u graag bij het identificeren van mogelijkheden binnen uw bedrijf. Neem hier contact met ons op!

Menu