Ontbreken energielabel bij verkoop panden nu al beboet

Over een maand is het alweer 2022. Vanaf dat moment heeft u nog maar één jaar om uw kantoren en panden van het minimaal vereiste energielabel te voorzien in 2023. Inmiddels zijn de eerste gevolgen al zichtbaar. Het ontbreken van een energielabel bij verkoop van panden is het afgelopen jaar al meerdere malen beboet. U wilt uiteraard niet dat dit uw onderneming overkomt. Gelukkig is er nog tijd om tot actie over te gaan.

Boete bij verkoop inmiddels duurder dan energielabel zelf

Sinds 2019 moeten panden die worden verkocht al verplicht een energielabel hebben. In 2021 zijn daarvoor al ruim duizend boetes uitgedeeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport aan personen of bedrijven die woningen of kantoren verkochten zonder energielabel. De bestuurlijke boete voor het verkopen van een pand zonder energielabel is inmiddels ook behoorlijk verhoogd. Voor bedrijven is de boete van €340 naar €870 gegaan. Hierdoor is dit bedrag inmiddels hoger dan de kosten voor een energielabel.

Vastgoed draagt bij aan doelstellingen 2023

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100 m² in Nederland over minimaal energielabel C beschikken, anders mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit is een gevolg van het klimaatakkoord waarbij één van de belangrijkste doelstellingen het reduceren van CO2 uitstoot is. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de CO2 uitstoot in Nederland afkomstig is van bestaand vastgoed zoals kantoren, winkels en woningen. Vastgoed kan dus door het verduurzamen van panden een flinke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Is uw onderneming verplicht om hieraan te voldoen? Via een simpele beslisboom kunt u kijken of u een uitzondering vormt voor de wetgeving.

38% nog niet in bezit van een energielabel

Volgens onderzoek van Colliers is 38% van de kantoren in Nederland nog niet in het bezit van een energielabel. Aangezien het ontbreken van een energielabel wordt beboet, wilt u dit uiteraard voorkomen. Bovendien heeft het gevolgen voor de waarde van uw vastgoedportfolio wanneer een pand niet het minimaal vereiste label C in bezit heeft. U mag namelijk een dergelijk pand niet meer verkopen of verhuren.

Risico op een boete

Naast gemiste inkomsten loopt u als gebouweigenaar ook het risico een boete te krijgen voor het ontbreken van een energielabel. Alleen al in 2017 kregen 23 gebouweigenaren hiervoor een boete en het bedrag hiervoor kan behoorlijk hoog zijn: de hoogste boete dat jaar was €10.125,-

Er wordt door de overheid streng op toegezien dat bedrijven voldoen aan de wetgeving. Wanneer uw pand na ingaan van de wetgeving in 2023 geen energielabel of een energielabel D of lager heeft, riskeert u een boete van maximaal 81.000 euro. In het ergste geval moet u het pand zelfs sluiten. Uw vastgoedportfolio loopt dus risico waardoor verduurzamen van uw panden noodzakelijk is. Het proces van het verkrijgen of verbeteren van een energielabel voor een pand is verschillend en puur maatwerk. Wij begeleiden u hier graag bij.

Wij begeleiden u naar het gewenste label

MAIN kan ervoor zorgen dat uw panden worden voorzien van het Energielabel. Sinds dit jaar wordt een nieuwe methode gebruikt om het energielabel van een gebouw te bepalen: de NTA 8800. Deze is gebaseerd op de Europese CEN-normen. Met dit rapport wordt als eerste inzicht verworven in de huidige energieprestaties van het gebouw en volgt er een energielabel uit. Wanneer dit Energielabel “te laag” is, wordt middels een stappenplan een verbeterproces in kaart gebracht. Zo is het direct zichtbaar welke stappen met welke investering noodzakelijk zijn. Hierbij wordt ook meteen rekening gehouden met de volgende labelstap, namelijk een label A in 2030. Zo bent u klaar voor de toekomst!

 

 

Menu