Menu Contact

"Vanaf 2018 gaan we weer uitbreiden"

Melkveehouder Walter Westerhof verhuisde zeventien jaar geleden tot volle tevredenheid zijn bedrijf van het Twentse Denekamp naar het Drentse Wachtum. Sinds kort is hij een enthousiaste gebruiker van MAINpoort. De app die hem 24/7 real-time inzicht en grip geeft op zijn energieverbruik.

Lees meer

De aanleiding om te verhuizen was het feit dat het melkveebedrijf dat ik van mijn ouders had overgenomen was omringd door een natuurgebied. Met andere woorden, er waren geen uitbreidingsmogelijkheden. Om een levensvatbaar bedrijf te houden moesten we dus iets ondernemen. Emigreren naar Canada of Nieuw-Zeeland was geen optie omdat mijn vrouw daar niet warm voor liep. Wij zijn toen in de regio op zoek gegaan naar een bestaand bedrijf zonder opvolger. Hier in Wachtum vonden we een geschikt bedrijf met de mogelijkheid om uit te breiden. Iets dat prima is gelukt. In 2000 zijn wij begonnen met 33 hectare en 66 koeien en zijn in 17 jaar gegroeid naar 68 hectare en 140 koeien.

Voorlopig verloopt alles nog steeds volgens het bedrijfsplan dat ik destijds heb gemaakt. Dat betekent dat zolang ik qua omvang boven het Nederlands gemiddelde produceer, ik een goeie boterham verdien én kan blijven groeien. Daardoor had ik vóór juni 2015 het aantal stuks vee dat ik wilde hebben. De groei staat nu eventjes stil in verband met het fosfaatreductieplan maar vanaf 2018 gaan we weer groeien en uitbreiden. Dat kan naar mijn mening omdat onze branche verder wordt geautomatiseerd en de productiviteit per persoon nog verder stijgt. En dat terwijl de Nederlandse melkveehouders wereldwijd al ver vooroplopen.

Daarnaast houd ik er in mijn plannen altijd rekening mee dat er weer een ´stop´ op ons als melkveehouders wordt gezet. Door proactief te ondernemen zorg ik ervoor we als bedrijf niet stil komen te staan en ik er lol in houd. Maar het allerbelangrijkste voor mij is dat ik een modern bedrijf run dat klaar is om door één van mijn zoons -van 19 en 20 jaar- te worden overgenomen. Toen ik rondliep met plannen om over te stappen op een melkrobot heb ik de jongens daar dan ook bij betrokken. Net zoals bij de plannen voor een volgende stal. Tenslotte gaat het ook over hun toekomst. Een ding is zeker, als zij het bedrijf overnemen dan gaan ze een véél kapitaalintensiever bedrijf runnen en zullen zij moeten leven met een melkprijs die continue piekt en daalt door de invloed van internationaal vraag en aanbod.

Het is belangrijk dat ik een modern bedrijf run dat mijn zoons kunnen overnemen.

Dat de agrarische accountmanagers van MAIN Energie ook daadwerkelijk een agrarische achtergrond hebben ervaar ik als een grote pré. Het voelt bijna alsof je collega´s bent. Mede daarom ben ik klant geworden. Overigens nodigde mijn accountmanager Ernst-Jan ter Steege mij, toen ik medio vorig jaar klant werd, uit als tester voor de MAINpoort app. Met deze app heb je 24/7 inzicht in je energieverbruik. Het werkt met een dongel die aan de slimme elektriciteitsmeter en de gasmeter wordt gekoppeld. Op dat moment had ik al een dak vol met zonnepanelen en die waren Ernst-Jan niet ontgaan. Gedurende de testfase van MAINpoort leverde ik overdag continue terug aan het net. Maar sinds we eind vorig jaar de melkrobot in gebruik hebben genomen laat de app zien dat het elektriciteitsverbruik flink is toegenomen.

Wel ben ik heel benieuwd of de apparaten waarvan ik vermoed dat ze van invloed zijn op mijn verbruik ook daadwerkelijk de ‘boosdoeners’ zijn. Eén ding is zeker, aan het verbruik van de melkrobot kan ik weinig doen. Daarvan word ik pas echt zenuwachtig als die een uur geen activiteit vertoont, want dan stuurt de bijbehorende ´robotapp´ meteen een alert. Je maakt je dan toch meteen zorgen over je koeien. In de MAINpoort app heb ik trouwens ook ingesteld dat ik een bericht ontvang bij een te hoog energieverbruik. Mijn melkrobot wil ik trouwens voor geen goud meer missen. Niet alleen omdat ik ’s morgens eindelijk iets langer in bed kan blijven liggen, maar met een robot heb je zoveel meer flexibiliteit qua tijd. Eindelijk zit ik niet meer vast aan die geijkte melktijden! Dat geeft mij rust en vooral meer tijd om mij nog meer te focussen op mijn bedrijf.