Menu Contact

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is zakendoen met MAIN"

MAIN Energie is zich zeer bewust van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en haar rol en verantwoordelijkheid daarbij. Al jarenlang ontplooit MAIN Energie al diverse initiatieven en hierbij hebben wij getracht een overzicht hiervan te geven. Vaak blijkt dat wij al onbewust op de goede weg m.b.t. MVO zaten.

Lees meer

MAIN Energie B.V. geeft met deze zelfverklaring en het bijbehorende onderzoek aan hoe zij de zeven principes van ISO 26001 in haar organisatie toepast en verantwoordt. Indien u de volledige rapportage wilt inzien kunt u contact opnemen met uw persoonlijke accountmanager. 

Planet

Als bedrijf stelt MAIN Energie alles in werk om de footprint zo minimaal mogelijk te laten zijn. MAIN Energie biedt haar klanten de mogelijkheid om de herkomst van elektriciteit zelf te kiezen. Ook stimuleert MAIN Energie eigen opwek van energie. Wij geven voorlichting aan opwekkers van eigen energie en betalen een marktconforme vergoeding voor teruglevering van energie. Want elektriciteit opgewekt door zonnepanelen, windmolens, biomassa en andere duurzame opwekkingsmethoden zijn beter voor het milieu.

MAIN Energie behoort tot de eerste Nederlandse energieleveranciers die de groenadministratie extern laat controleren. Deze controle is een onderdeel van onze Groene Strategie om transparant te zijn over de herkomst van elektriciteit en gas. Wij hopen onder andere op deze manier met onze producten, diensten en werkwijze bij te dragen aan een beter klimaat en aan de wereldwijd gestelde klimaatdoelstellingen.

Naast het energieverbruik van onze klanten, houden wij ons eigen energieverbruik continu tegen het licht en voeren, waar mogelijk, energiebesparende maatregelen door. Onze eigen bedrijfsvoering voltrekt zich intussen grotendeels paperless en onze facturering geschiedt vrijwel geheel digitaal. Andere maatregelen zoals klimaatcontrole, spaarverlichting en tijdschakelaars dringen ons eigen energieverbruik verder terug.

People

Ons personeel is onze belangrijkste asset. Daarom is gezond en tevreden personeel van groot belang. Persoonlijke aandacht is essentieel om een optimaal resultaat te bereiken. Een significant deel van onze werknemers is ouder dan 40 jaar, waaronder een aantal herintreders. MAIN Energie maakt vanzelfsprekend geen onderscheid tussen geslacht, afkomst, religie en leeftijd, maar kijkt naar Klantgerichtheid, Aanpassingsvermogen en Kwaliteitsgerichtheid

Het ziekteverzuimpercentage ligt met 1,87% ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,9%, iets waar wij veel waarde aanhechten. Het faciliteren van aanvullende opleidingen en het verzorgen van een gezonde werkomgeving voor collega’s maken deel uit van ons HR-beleid. Ook worden er diverse sportieve activiteiten georganiseerd. Jaarlijks doet MAIN Energie mee aan de Dam-tot-Dam loop en wordt er met een groep de Amstel Gold Race gefietst.

Nauwe betrokkenheid van het personeel bij de introductie van nieuwe MAIN Energie producten is van groot belang. Daartoe worden voorafgaand aan de introducties daarvan klankbord bijeenkomsten met de werknemers georganiseerd.

Profit

MAIN Energie steunt een breed scala aan goede doelen. In 2017 waren dat onder andere: Alpe d'HuZes, Cruyff Foundation, KWF Kankerbestrijding, Stichting ALS middels de Amstderdam City Swim, Amref Flying Doctors middels de Africa Classic en Stichting Opkikker middels Business Challenge waar wij mede organisator van zijn.

Streamermvo