Sluiting van niet duurzame panden komt dichterbij

Sluiting van niet duurzame panden komt dichterbij nu 2022 is begonnen. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100 m² in Nederland over minimaal energielabel C beschikken, anders mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden. Inmiddels zijn de eerste gevolgen al voelbaar. Het ontbreken van een energielabel bij verkoop van panden is het afgelopen jaar al meerdere malen beboet. Tot nu toe zijn in 2021 al ruim duizend boetes uitgedeeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport aan personen of bedrijven die woningen of kantoren verkochten zonder energielabel. De bestuurlijke boete voor het verkopen van een pand zonder energielabel is inmiddels ook behoorlijk verhoogd. Voor bedrijven is de boete van €340 naar €870 gegaan. Hierdoor is dit bedrag inmiddels hoger dan de kosten voor een energielabel. U wilt uiteraard niet dat dit uw onderneming overkomt. Gelukkig is er nog tijd om tot actie over te gaan en de kansen, die dit met zich meebrengt, te benutten.

Waarom is deze verplichting ingevoerd?

Nederland heeft een ambitieus klimaatakkoord met als belangrijkste doelstelling het reduceren van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1.5 °C. Het verduurzamen van vastgoed is hierbij noodzakelijk. Uit gegevens van TNO blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 40% van de CO2-uitstoot in Nederland afkomstig van bestaand vastgoed, waaronder kantoren, winkels en woningen. Met het verplichte energielabel C wil de overheid een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

38% nog niet in bezit van een energielabel

Volgens onderzoek van Colliers is 38% van de kantoren in Nederland nog niet in het bezit van een energielabel. Aangezien het ontbreken van een energielabel wordt beboet, wilt u dit uiteraard voorkomen. Bovendien heeft het gevolgen voor de waarde van uw vastgoedportfolio wanneer een pand niet het minimaal vereiste label C in bezit heeft. U mag namelijk een dergelijk pand niet meer verkopen of verhuren.

2022 van start. 2023 dichtbij.

Er wordt door de overheid streng op toegezien dat bedrijven voldoen aan de wetgeving. Wanneer uw pand na ingaan van de wetgeving in 2023 geen energielabel of een energielabel D of lager heeft, riskeert u een boete van maximaal 81.000 euro. In het ergste geval moet u het pand zelfs sluiten. Uw vastgoedportfolio loopt dus risico waardoor verduurzamen van uw panden noodzakelijk is. Het proces van het verkrijgen of verbeteren van een energielabel voor een pand is verschillend en puur maatwerk. Wij begeleiden u hier graag bij.

Wij begeleiden u naar het gewenste label voor uw niet duurzame pand

MAIN heeft zich samen met KOERS, SPIE en IOB, verenigd in de Road to Paris werkgroep. Zo pakken zij gezamenlijk en projectmatig de verduurzaming van kantoren aan. Er wordt daarbij samen met een team van specialisten op het gebied van onder andere isolatie, gevels, daken, installaties en energiemanagement gewerkt. U krijgt een totaaloplossing voor uw probleem en het benodigde Energielabel.

Menu