"Wij snappen dat onze klanten willen verduurzamen en helpen hen hier graag bij"
Energiespecialist bij MAIN

Thuis tarieven van MAIN Energie

MAIN Energie biedt u zeer scherpe energietarieven. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 088 – 08 09 100 (op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur). Indien u een overeenkomst met MAIN Energie wilt, gelden de volgende tarieven voor de contractperiode tot en met 30 juni 2023.

Tarieven elektriciteit voor thuis

Hieronder vindt u de variabele tarieven van MAIN Energie betreffende duurzame elektriciteit.

Tarief  01-04-2023 t/m 30-06-2023 (per kWh en inclusief btw)
Normaal Dal* Enkel
Leveringstarief: € 0,3516 € 0,2727 € 0,3358

 

*Het daltarief voor MAIN Energie elektriciteit geldt van maandag tot en met vrijdag van 23:00 – 07:00 uur en in het weekend van vrijdag 23:00 uur tot maandag 07:00 uur (in sommige zuidelijke delen van Nederland zelfs van 21:00 uur – 07:00 uur, uw netbeheerder bepaalt deze tijden en kan u hierover informeren). Op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Aanvullend op de leveringskosten worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het regionale netwerk van stroom. De verwachte hoogte hiervan is onder het kopje “opbouw energiekosten” op basis van een standaardjaarverbruik en een voorbeeld-netbeheerder opgenomen. De vaste leveringskosten voor elektriciteit bedragen €7,87 per maand inclusief btw. Als u elektriciteit in combinatie met gas afneemt bedragen de totale vaste leveringskosten €15,74 per maand inclusief btw. De variabele tarieven kunnen tussentijds worden aangepast. Dit gebeurt meestal 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. Onder extreme marktomstandigheden kunnen deze tarieven vaker worden aangepast.  Meer informatie over het beëindigen van uw overeenkomst met MAIN Energie vindt u hier.

Tarieven gas voor thuis

Hieronder vindt u de variabele tarieven van MAIN Energie betreffende gas. MAIN Energie levert COgecompenseerd gas tegen een kleine meerprijs.

 

Tarief 01-04-2023 t/m 30-06-2023 (per m³ en inclusief btw)
Leveringstarief            € 1,1279

 

Tarieven zijn per m3. Aanvullend op de leveringskosten worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het regionale netwerk van gas. De verwachte hoogte hiervan is onder het kopje “Opbouw energiekosten” op basis van een standaardjaarverbruik en een voorbeeld-netbeheerder opgenomen. De vaste leveringskosten voor gas bedragen €7,87 per maand inclusief btw. Als u gas in combinatie met elektriciteit afneemt bedragen de totale leveringskosten €15,74 per maand inclusief btw. Consumenten en vaak ook MKB maken gebruik van een G1 meter. De zakelijke markt maakt veelal gebruik van een G2 meter.

Opbouw energiekosten voor thuis

De kosten voor Energie zijn opgebouwd uit drie componenten: leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen. Hoe de kosten voor energie exact tot stand komen, is te zien in onderstaande diagram.*

Leveringskosten
Voor de levering van stroom of gas betaalt u per eenheid: elektriciteit per kilowattuur (kWh) en gas per kubieke meter (m³). De vaste leveringskosten (onze administratiekosten) bedragen voor elektriciteit €7,87 per maand inclusief btw. Voor gas zijn de vaste leveringskosten hetzelfde. Wanneer u elektriciteit in combinatie met gas afneemt bedragen de totale leveringskosten dus €15,74 per maand inclusief 21% btw.

Netbeheerkosten
Voor netbeheerkosten betaalt u een vast bedrag voor het onderhouden en in stand houden van uw aansluiting. De actuele tarieven van uw netbeheerder kunt u vinden op de website van de betreffende netbeheerder. Uw netbeheerder kunt u vinden met behulp van uw postcode via EAN-codeboek.

Overheidsheffingen
De overheid stelt de belasting toegevoegde waarde (btw), energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) vast. Per 1 januari 2023 heeft de overheid deze overheidsheffingen aangepast. De Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt verwerkt in de energiebelasting en komt hierdoor te vervallen. De energiebelasting wordt onder andere hierdoor aanzienlijk verhoogd. Tevens zal de BTW over de levering van elektriciteit en gas per 1 januari 2023 weer verhoogd worden naar 21%. De hoogte van de energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u hier.

Btw
De btw op energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) was tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Vanaf 1 januari 2023 geldt het reguliere btw-tarief van 21% weer en is de verlaging vervallen. De tarieven hier zijn dus incl. 21% btw. Verrekening van deze belastingverlaging met uw energierekening zal automatisch plaatsvinden.

Energiebelasting en opslag duurzame energie 
Over elektriciteit en aardgas moet altijd energiebelasting (EB) worden betaald. Met ingang van 1 januari 2013 dient er ook opslag duurzame energie (ODE) te worden afgedragen. ODE is een overheidsheffing die tot doel heeft het subsidiefonds te vullen waaruit de subsidies betaald worden voor onder andere PV-cellen en windmolens. De hoogte van de energiebelasting en opslag duurzame energie kunt u hieronder terugvinden:

Energiebelasting 2023 exclusief btw
Elektriciteit (kWh) Aardgas (m³)
0 – 10.000 € 0,12560 0 – 170.000 € 0,48980
10.001 – 50.000 € 0,10046 170.000 – 1 mln € 0,009621
50.001 – 10 mln € 0,03942 1 mln – 10 mln € 0,05109
Boven 10 mln € 0,00115 Boven 10 mln € 0,03919

Een Verzoek Teruggaaf Energiebelasting kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.

Terugleveren aan het net

MAIN Energie stimuleert de opwekking van groene stroom. Door onze klanten hierin bij te staan met raad en daad. De meeste bedrijven in het MKB beschikken over een kleinverbruik aansluiting. Daarbij wordt de teruggeleverde stroom gesaldeerd. Dit houdt in dat u dezelfde prijs krijgt voor de teruggeleverde stroom als dat u betaalt voor de afgenomen stroom, inclusief energie belasting. Voor meer informatie betreffende teruglevering van eigen opwek verwijzen wij u naar de rubriek Terugleveren. Of stel uw vraag telefonisch of via het contactformulier.

Overige informatie

Nadere informatie vindt u op de pagina met onze Algemene Voorwaarden. Hier vindt u naast de Algemene Voorwaarden ook ons incassobeleid en onze Kwaliteitscriteria.

Beëindiging van uw contract
U heeft het recht om binnen 14 dagen na ondertekening de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Meer informatie over het beëindigen van uw overeenkomst met MAIN Energie vindt u hier onder “Consumenten” in het document  “Opzegging & bedenktermijn”.

Betalingsmogelijkheden
U betaalt per maand een termijnbedrag gebaseerd op het verwachte verbruik op jaarbasis. De betalingstermijn is 14 dagen.

Bij MAIN Energie kunt u op twee manieren uw facturen voldoen: per automatische incasso of per vooruitbetaling.

Klachten
MAIN Energie zal altijd zorg dragen voor goede afhandeling van eventuele klachten. Deze ontvangen wij graag telefonisch op 088 – 08 09 100 of via klantteam@mainenergie.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Energie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, De geschillencommissie, of een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Menu