Menu Contact

MAIN Energie biedt u zeer scherpe energietarieven. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 088 – 08 09 100 (op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur) of mail naar ons klantteam: klantteam@mainenergie.nl

Lees meer

Tarieven elektriciteit

Hieronder vindt u de variabele tarieven van MAIN Energie betreffende elektriciteit. MAIN Energie levert 100% groene stroom. Indien u een overeenkomst met MAIN Energie wilt, gelden de volgende tarieven voor de contractperiode tot en met 31 december 2019.

Tarieven t/m 31-12-2019 (per kWh en inclusief btw)
    Normaal   Dal*   Enkel
Leveringstarief:   € 0,1127   € 0,0921   € 0,1085

 

* Het daltarief voor MAIN Energie elektriciteit geldt van maandag tot en met vrijdag van 23:00 - 07:00 uur en in het weekend van vrijdag 23:00 uur tot maandag 07:00 uur (in sommige zuidelijke delen van Nederland zelfs van 21:00 uur - 07:00 uur, uw netbeheerder bepaalt deze tijden en kan u hierover informeren). Op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Aanvullend op de leveringskosten worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het regionale netwerk van stroom. De verwachte hoogte hiervan is onder het kopje "opbouw energiekosten" op basis van een standaardjaarverbruik en een voorbeeld-netbeheerder opgenomen. De vaste leveringskosten voor elektriciteit bedragen € 5,45 per maand inclusief 21% btw. Als u elektriciteit in combinatie met gas afneemt bedragen de totale vaste leveringskosten € 10,90 per maand inclusief btw. De genoemde tarieven kunnen tussentijds worden aangepast, normaliter per 1 januari en 1 juli. Meer informatie over het beëindigen van uw overeenkomst met MAIN Energie vindt u hier.

Tarieven gas

Hieronder vindt u de variabele tarieven van MAIN Energie betreffende gas. MAIN Energie levert COgecompenseerd gas tegen een kleine meerprijs.

Tarief 01-01-2019 t/m 31-12-2019 (inclusief btw en per m³)
           
Leveringstarief            € 0,3744            

 

Tarieven zijn per m3. Aanvullend op de leveringskosten worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het regionale netwerk van gas. De verwachte hoogte hiervan is onder het kopje "Opbouw energiekosten" op basis van een standaardjaarverbruik en een voorbeeld-netbeheerder opgenomen. De vaste leveringskosten voor gas bedragen € 5,45 per maand inclusief 21% btw. Als u gas in combinatie met elektriciteit afneemt bedragen de totale leveringskosten € 10,90 per maand inclusief 21% btw. Consumenten en vaak ook MKB maken gebruik van een G1 meter. De zakelijke markt maakt veelal gebruik van een G2 meter.

Opbouw energiekosten

De kosten voor Energie zijn opgebouwd uit drie componenten: leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen. Hoe de kosten voor energie exact tot stand komen, is te zien in onderstaande diagram.*

2019 opbouw energiekosten thuis tekengebied 1
*Dit geldt voor een kleinverbruikaansluiting. Voor elektriciteit is de grens 3x80 Ampère, voor gas 40m³/h.


Leveringskosten
Voor de levering van stroom of gas betaalt u per eenheid: elektriciteit per kilowattuur (kWh) en gas per kubieke meter (m³). De vaste leveringskosten (onze administratiekosten) bedragen voor elektriciteit € 5,45 per maand inclusief 21% btw. Voor gas zijn de vaste leveringskosten hetzelfde. Wanneer u elektriciteit in combinatie met gas afneemt bedragen de totale leveringskosten dus € 10,90 per maand inclusief 21% btw.

Netbeheerkosten
Voor netbeheerkosten betaalt u een vast bedrag voor het onderhouden en in stand houden van uw aansluiting. De actuele tarieven van uw netbeheerder kunt u vinden op de website van de betreffende netbeheerder. Uw netbeheerder kunt u vinden met behulp van uw postcode via http://www.eancodeboek.nl/.

Overheidsheffingen
De belasting toegevoegde waarde (btw), energiebelasting en opslag duurzame energie worden vastgesteld door de overheid.

Btw
Het btw-tarief is 21%.

Energiebelasting en opslag duurzame energie 
Over elektriciteit en aardgas moet altijd energiebelasting (EB) worden betaald. Met ingang van 1 januari 2013 dient er ook opslag duurzame energie (ODE) te worden afgedragen. ODE is een overheidsheffing die tot doel heeft het subsidiefonds te vullen waaruit de subsidies betaald worden voor onder andere PV-cellen en windmolens. De hoogte van de energiebelasting en opslag duurzame energie kunt u hieronder terugvinden:

Energiebelasting 2019 inclusief btw
Elektriciteit (kWh)   Aardgas (m³)
0 - 10.000 € 0,11934         0 - 170.000 € 0,35469
10.001 - 50.000 € 0,06458   170.001 - 1 mln € 0,07916
50.001 - 10 mln € 0,01719   1 mln - 10 mln € 0,02883
Boven 10 mln € 0,00142   Boven 10 mln € 0,01549

Een Verzoek Teruggaaf Energiebelasting kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.

Opslag duurzame 2019 inclusief btw
Elektriciteit (kWh)   Aardgas (m³)
0 - 10.000 € 0,02287       0 - 170.000 € 0,06340
10.001 - 50.000 € 0,03364   170.001 - 1 mln € 0,01948
50.001 - 10 mln € 0,00895   1 mln - 10 mln € 0,00714
Boven 10 mln € 0,00036   Boven 10 mln € 0,00375

 

Terugleveren

MAIN Energie stimuleert de opwekking van groene stroom. Door onze klanten hierin bij te staan met raad en daad. De meeste bedrijven in het MKB beschikken over een kleinverbruik aansluiting.  Daarbij wordt de teruggeleverde stroom gesaldeerd. Dit houdt in dat u dezelfde prijs krijgt voor de teruggeleverde stroom als dat u betaalt voor de afgenomen stroom, inclusief energie belasting. Voor meer informatie betreffende teruglevering van eigen opwek verwijzen wij u naar de rubriek Terugleveren. Of stel uw vraag telefonisch of via het contactformulier.

Overige informatie

Nadere informatie vindt u op de pagina met onze Algemene Voorwaarden. Hier vindt u naast de Algemene Voorwaarden ook ons incassobeleid en onze Kwaliteitscriteria. 

Beëindiging van uw contract
U heeft het recht om binnen 14 dagen na ondertekening de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Meer informatie over het beëindigen van uw overeenkomst met MAIN Energie vindt u hier onder “Consumenten” in het document  “Opzegging & bedenktermijn”.

Betalingsmogelijkheden
U betaalt per maand een termijnbedrag gebaseerd op het verwachte verbruik op jaarbasis. De betalingstermijn is 14 dagen.                                                                            

Bij MAIN Energie kunt u op drie manieren uw facturen voldoen: per automatische incasso, per vooruitbetaling of per acceptgiro, hiervoor brengen wij € 2,42 incl. btw per acceptgiro in rekening. 

Klachten
MAIN Energie zal altijd zorg dragen voor goede afhandeling van eventuele klachten. Deze ontvangen wij graag telefonisch op 088 – 08 09 100 of via helpdesk@mainenergie.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Energie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl, of een daartoe bevoegde rechter in Nederland.