De overheid verandert tarieven van de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (voorheen Opslag Duurzame Energie, de afkorting hiervoor blijft nog steeds ODE) vanaf 1 januari 2020. Dit is een aantal keren gecommuniceerd door de overheid, met voorbeelden wat voor positieve gevolgen dit heeft voor huishoudens. Wij van MAIN Energie missen alleen een toelichting voor bedrijven en welke gevolgen dit voor bedrijven – groot en klein – heeft. Daarom willen we onze klanten met een aantal rekenvoorbeelden graag uitleg geven over de mogelijke gevolgen van de verhogingen en verlagingen in de verschillende belastingschijven voor EB en ODE.

Aangezien ieder bedrijf verschillend is qua energieverbruik geven wij 3 voorbeelden per grootte van een standaard bedrijf. Hierin vergelijken we de EB en ODE zoals die in 2019 was en welke in 2020 verwacht afgedragen dient te worden, bij een gelijk gebleven afname. Deze kosten worden in absoluut als procentueel vergeleken, zodat snel duidelijk wordt wat de verhoging teweeg brengt.

Kleinbedrijf (gemiddeld verbruik van 35.000 kWh en 6.000 m3 per jaar)

Bij het kleinbedrijf stijgen de kosten met 9% ten opzichte van 2019, wat in absolute zin neerkomt in €465,80 per jaar. Te zien is dat deze verhoging voornamelijk wordt veroorzaakt door de verhoging van de ODE voor elektriciteit. Deze verhoging wordt verlaagd, door een klein verlaging in de eerste twee schijven van de EB voor elektriciteit.

Middenbedrijf (gemiddeld verbruik van 250.000 kWh en 50.000 m3)

Bij het middenbedrijf stijgen de kosten met 23% ten opzichte van 2019, wat neerkomt op €5.918,96 in heel 2020. Er is een verlaging te zien in de eerste drie schijven van de EB, maar een forse verhoging in de schijven van de ODE, met als uitschieter de derde schijf.

Groot bedrijf (gemiddeld verbruik van 1.000.000 kWh en 140.000 m3)

Bij het voorbeeld van het groot bedrijf stijgen de kosten voor EB en ODE in 2020 met 29% ten opzichte van 2019 bij een verbruik van 1.000.000 kWh en 140.000 m3, wat neerkomt op €21.087,56. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse stijging van de ODE in de derde schijf voor elektriciteit, maar ook door de overige schijven ODE van zowel elektriciteit als gas. Ook hier zorgt de EB van elektriciteit voor een kleine verlaging, maar dit wordt teniet gedaan door de overige verhogingen.

Met deze drie voorbeelden willen wij u graag voorbereiden op de aankomende veranderingen in de EB en ODE, welke vanaf 1-1-2020 door de overheid worden doorgevoerd. Dit heeft gevolgen voor uw energienota, waarop wij de kosten voor deze EB en ODE aan u in rekening brengen, waarna wij deze weer moeten afdragen aan de overheid. Kijk voor meer informatie eens op de site van Rijksoverheid.

Menu