Wat heeft de klimaattop voor u in petto?

Deze week vindt de klimaattop plaats in Glasgow. Deze bijeenkomst is één van de opvolgers van de conferentie in 2015 in Parijs, waar toenmalige doelen werden gesteld voor 2023. Om deze doelen te behalen treft zakelijk Nederland op dit moment voorbereidingen of heeft dit afgerond. Op dit moment schieten landen helaas alsnog tekort in hun doelen. Een goed moment dus voor een klimaattop.

Landen werken wereldwijd samen voor een hoger doel

Al decennia zijn de negatieve gevolgen voor het klimaat zichtbaar. Zo stijgen de gemiddelde temperaturen en zijn er grotere weersextremen. Er verdwijnt veel natuur doordat er wordt gebouwd en fossiele brandstoffen raken langzaamaan op. Daarbovenop is de footprint van mensen steeds groter. Organisaties en overheden hebben hiervoor de handen ineengeslagen om dit gezamenlijk te bestrijden. Daarom is in 1994 het klimaatverdrag gesloten en zijn er conferenties waarbij landen doelstellingen bespreken, kijken hoe deze doelstellingen gehaald kunnen worden en tussentijdse doelstellingen te evalueren. Uiteraard met het hogere doel om schade aan de planeet te verminderen en reeds geleden schade te compenseren. Echter moet dit wel op een realistische manier en op een manier die voor iedereen te dragen is.

Wat wordt er deze keer besproken?

De in het verleden gestelde doelstellingen lijken op dit moment niet gehaald te worden. Het klimaat staat er volgens diverse onderzoeken slechter voor dan tijdens de vorige conferentie. Deelnemers zullen daarom bij elkaar te rade gaan waarom gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Landen als Brazilië, China, India, Rusland en de Verenigde Staten zullen hierop streng worden aangesproken aangezien zij de grootste uitstoters zijn en zich bij lange na niet aan de afspraken houden. Ook de EU lijkt bij lange na niet in de buurt te komen van de gestelde doelstellingen voor Parijs2023.

Uiteraard zal worden besproken op welke manieren de doelstellingen alsnog in zicht komen. Landen zullen met nieuwe doelen moeten komen en ook aangeven welke plannen zij hebben om deze doelen te halen. Een belangrijk component daarin is een afspraak uit het Parijsakkoord: het tegengaan van vervuilende geldstromen. Dit betekent dat er op termijn moet worden gestopt met financiering van fossiele brandstoffen. Het geld wat daardoor overblijft moet worden gestoken in duurzame energiebronnen.

Het financiële gedeelte is ook een belangrijk agendapunt van de klimaattop. Armere landen krijgen namelijk geld van rijkere landen om hen te helpen in de energietransitie en als compensatie voor slechte oogsten als gevolg van weersextremen. Deze afspraak loopt tot 2025 en op dit moment is het zelfs zo dat het afgesproken bedrag niet is betaald.

Ook staat de zogeheten “Rulebook” op de agenda. Hierin staan afspraken beschreven over de rapportages die landen maken over hun uitstoot van broeikasgassen. Doordat sommige landen betere resultaten halen kunnen zij uitstootrechten doorverkopen aan andere landen. Deze handel zal ook aan regels moeten voldoen.

Hoe succesvol zal de klimaattop zijn?

Volgens de meeste nieuwsberichten zal het halen van succes een groot karwei worden. Diverse landen hebben op dit moment nog niet aangetoond erg gemotiveerd te zijn om doelstellingen te halen. Daarbij komt dat sommige landen erg vaag zijn over hun acties om te verduurzamen. Ook is er een grote discussie op het gebied van bepaalde grondstoffen, waar het voor sommige landen geen optie lijkt om hier afscheid van te nemen of te verminderen. Zo ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst dat het versneld uitfaseren van steenkool een prioriteit van de klimaattop is. Echter is China hier geen voorstander van aangezien zij de groei van de eigen economie niet in gevaar wil brengen.

Gevolgen voor Nederland

Afhankelijk van hoe ver de discussies tijdens de klimaattop zullen gaan, is de verwachting dat er strengere doelstellingen zullen worden ontwikkeld. Dit zal voor Nederland, als lid van de EU, zeker voelbaar worden.

Is uw onderneming al bezig met verduurzamen? Of wilt u dit heel graag, maar u heeft de tijd en kennis er niet voor? Wij begeleiden u , als dé energiepartner van zakelijk Nederland, in de energietransitie. Zo kunnen wij met een Energiescan maatregelen in kaart brengen die uw pand verduurzamen. Ook kijken wij naar mogelijkheden op het gebied van energiebesparing. Dit is overigens niet alleen goed voor het klimaat, maar biedt u ook financiële voordelen. Zeker met de hoge energieprijzen van deze tijd.

Laat hier uw gegevens achter of neem contact op met ons klantteam via ons contactformulier. Dan kunnen wij samen een positief steentje bijdragen aan de volgende klimaattop.

Menu