Op weg naar Energielabel C

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is én welke verbetermogelijkheden er zijn. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100m² in Nederland over minimaal energielabel C beschikken, anders mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden.

Vastgoedeigenaren hebben dus nog enkele maanden om het energieverbruik en de CO2 -uitstoot van kantoorgebouwen met een energielabel D-G terug te dringen. Met het verplichte energielabel C wil de overheid een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Waarom deze verplichting is ingevoerd, wat deze precies inhoudt en wat het voor vastgoedeigenaren betekent, leest u in deze whitepaper. Vraag hieronder de whitepaper aan!

Menu